Các Khóa Học Tiếng Nhật

Vui lòng đặt câu hỏi nếu có. Chúng tôi cũng hoan nghênh đơn của bạn tại đây. Tất cả các thông tin cá nhân được lưu giữ tại trường cho mục đích sử dụng nội bộ. Điền vào mẫu dưới đây và nhấp để xác nhận.

Vui lòng ghi rõ thời gian thuận tiện mà chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Thời gian chúng tôi có thể gọi là vào các ngày trong tuần từ 9 giờ đến 18 giờ (theo giờ Nhật Bản)

Một vài thư của chúng tôi được báo cáo bị hotmail xếp vào thư rác, vì vậy vui lòng sử dụng một địa chỉ khác ngoài hotmail.

Vui lòng lựa chọn khóa học quan tâm của bạn.

Nếu bạn muốn quan sát một lớp học, xin vui lòng viết một bình luận nêu bạn muốn quan sát một lớp học ở đây.

Làm thế nào bạn biết về trường học của chúng tôi đầu tiên?